Wij hebben veel vertrouwen in ons product. Maar natuurlijk is het fijn als we geholpen worden, met nog meer verenigingen die met Markxman Online gaan werken. Voor jou betekent dat een vergroting van de onderlinge uitwisselbaarheid. Voor ons levert dat extra inkomsten op en die gebruiken wij om meer uitbreidingen en verbeteringen aan ons pakket te realiseren.

Als je als bestaande klant zorgt dat een nieuwe vereniging Markxman Online gaat gebruiken, dan belonen wij dat daarom graag met een jaar lang korting op je factuurbedrag. Deze korting kan oplopen tot 30%.

 

Voorwaarden

  • de korting gaat in op het moment dat de nieuwe vereniging met Markxman Online gaat werken
  • de korting geldt voor het aantal maanden dat de nieuwe vereniging Markxman gebruikt, met een maximum van 1 jaar
  • de nieuwe vereniging is een vereniging met meer dan 25 KNSA leden
  • een vereniging tot 100 leden levert 5% korting op, een vereniging boven de 100 leden 10%
  • de maximale korting bedraagt 30%
  • de totale korting wordt achteraf verrekend op je factuur van Markxman Online (afhankelijk van je keuze om te betalen per maand, kwartaal, halfjaar of jaar)

 

Rekenvoorbeeld

Via jouw vereniging wordt een andere vereniging X met 110 leden lid op 1 februari. Vanaf 1 maart ontvang je 10% korting op je maandelijkse factuur gedurende een jaar lang.
Op 1 mei wordt vereniging Y met 200 leden lid via jou. Vanaf 1 juni ontvang je dan 20% korting tot 1 februari van het jaar daarop. Daarna is de korting voor vereniging X beëindigd en ontvang je nog tot 1 juni een korting van 10%.