Markxman Online ledenadministratie - nieuw lidHet onderdeel ledenadministratie is het meest basale onderdeel van Markxman Online.

In de dit onderdeel beheer je de gegevens van alle leden, zoals persoonsgegevens, contactgegevens en de details van het lidmaatschap. Verder kun je er per lid de rollen aangeven die de persoon als gebruiker krijgt in Markxman Online.

Bij de gegevens van het lidmaatschap kun je aangeven of het een KNSA-lid of een administratief lid betreft. Voor KNSA-leden moet het KNSA nummer worden gebruikt als lidnummer. Voor administratieve leden wordt automatisch een intern lidnummer aangemaakt.
De lidsoorten (hoofdlid, bijlid etc.) zijn zelf te definiëren in een apart scherm.

Bij elk lid kunnen aanvullende opmerkingen worden genoteerd. Als je beschikt over de Plus of Professional editie kan ook het munitieverlof worden aangegeven.

webcamVoor de visuele herkenning, die terugkomt in het Presentiescherm, kun je een foto uploaden. Hierbij is webcam ondersteuning aanwezig, zodat ter plaatse een foto gemaakt kan worden.

Rapportages bij de ledenadministratie

Het onderdeel Ledenadministratie bevat meerdere rapportages, waaronder de Ledenlijst (met filter- en exportmogelijkheden) en de Rollenlijst.