Het onderdeel Wapenuitgifte is in elke editie van Markxman Online aanwezig.

wapenuitgifteAls je via de Wapenadministratie wapens hebt ingevoerd, kunnen ze worden uitgegeven aan leden die present zijn in het systeem. Er vindt registratie plaats van welk wapen op welk tijdstip aan wie is uitgegeven.

Wapens die zijn uitgegeven blijven op naam staan, totdat ze weer worden ingenomen. Het tijdstip van inname wordt ook geregistreerd en komt in de rapportage van de wapenuitgifte terug.

Onderhoud en logging

In de wapenadministratie kan een zogenaamde onderhoudsteller worden opgegeven. Deze teller houdt bij hoe vaak een wapen is uitgegeven en na hoeveel uitgiftes het wapen weer moet worden onderhouden.
Als deze optie wordt gebruikt, kan er geen wapenuitgifte plaatsvinden als het onderhoud niet is voltooid.

Bijzonderheden en onderhoud van het wapen kunnen worden ingevoerd in een Wapenlogboek.

Ook is het mogelijk een wapen af te voeren uit de administratie door het eigendom over te dragen aan particulier/anders. Het wapen verdwijnt daarmee uit de eigen administratie en is dan niet meer beschikbaar voor uitgifte. Uiteraard komt het wapen nog wel voor op de historische rapportages.

Stichtingen

wapenadministratieBij het eigendom van een wapen kan eventueel een bovenliggende stichting worden aangegeven. Dit is speciaal voor meerdere schietverenigingen die samen vallen onder een stichting en wapens gezamenlijk in eigendom hebben en gebruiken. Je leest er hier meer over.