Markxman Online - MunitieverkoopMunitieverkoop is onderdeel van de edities Plus en Professional.

Voordat munitie kan worden verkocht, moeten in de administratie de verkoopeenheden en voorraad worden geregistreerd.

De munitie die is opgevoerd in de munitieadministratie kan worden verkocht aan de present zijnde leden. Bij de verkoop vindt voorraadcontrole plaats.

In de administratie kunnen ook zogenaamde comboartikelen worden aangemaakt. Hierbij worden aan een artikel subartikelen gehangen, zodat sets van artikelen kunnen worden gemaakt. De voorraadcontrole werkt daarbij op de subartikelen.

Verlofcontrole bij munitieverkoop

Markxman Online - Ledenadministratie - munitieverlofAls je beschikt over de Plus of Professional editie kan in de ledenadministratie het munitieverlof per persoon worden ingesteld. Standaard kan munitie, waarvoor een persoon geen verlof heeft, op verenigingsverlof worden verkocht aan de betreffende persoon. Desgewenst kan op verenigings- of persoonsniveau een blokkering worden ingesteld, zodat er geen munitieverkoop kan plaatsvinden aan personen die daarvoor geen verlof hebben.