Als je gebruik maakt van presentmelding met een barcodelezer voor de KNSA-pas, dan is een deuropener een extra mogelijkheid.

Markxman Online ondersteunt het gebruik van een deuropener, mits gebruik wordt gemaakt van een speciale relais die kan worden aangestuurd vanuit ons pakket.

Aan de buitenzijde van de deur moet zich dan een barcodescanner bevinden, die is verbonden met een computer waarop Markxman Online in presentie-modus staat. De barcodelezer scant de pas en meldt de gebruiker present (als deze wordt herkend). Markxman stuurt een signaal naar de relais en de relais opent dan de toegangsdeur.

In Markxman Online kan het volgende extra worden ingesteld:

  • opent de deur alleen voor eigen leden of ook voor gasten
  • openingstijd van de deur in seconden
  • account wat de presentie uitvoert (dit kan een speciaal deuropener account zijn of de ingelogde griffier)