De module Banen is een basismodule waarin de registratie van de schietbanen kan plaatsvinden. Heel basaal gaat het hier om een baannummer, een baanlengte en de wapengroepen die aan de baan gekoppeld zijn.

In de Touch module kan je deze Banen, net als wapens, uitgeven en weer vrijgeven. De baanuitgifte in de Touch module controleert bij het selecteren of andere geselecteerde producten (wapens en/of munitie) overeenkomen met de wapengroepen die op de baan geschoten kunnen worden.

Baanplanner

Sinds 1 juli 2020 is er, mede als gevolg van de covid-19 maatregelen, een baanplanner beschikbaar.

De baanplanner is zowel intern als publiek te gebruiken voor het reserveren van banen. De publieke interface geeft over een instelbaar aantal weken weer welke banen wanneer reserveerbaar zijn. Met behulp van een invoerformulier kan een schutter een reservering maken voor een baan.

De interne baanplanner geeft de mogelijkheid voor een baanbeheerder om de planning in te zien, reserveringen goed te keuren of te verwijderen of om zelf reserveringen in te dienen.