Het onderdeel Presentie regelt het bijhouden van de aanwezigheid van leden en introducés.

presentieElk lid van een vereniging kan zich present melden op een dag/tijdstip. Degene die binnen Markxman Online de rol Present melden heeft, kan leden present melden door het lidnummer in te voeren. Dat werkt het mooist met een barcode scanner, aangezien elke KNSA ledenpas is voorzien van een barcode die het lidnummer bevat.

In de Presentiemodule zit een controle op geldigheid. Als iemand niet meer actief lid is, dan kan deze persoon zich ook niet present melden. Het systeem geeft dan een foutmelding.

De presentie is verder van belang voor alle andere modules, zoals Munitieverkoop, Wapenuitgifte en Bar. Een lid kan daarbinnen geen acties hebben als deze niet present is gemeld op de huidige dag.

Presentmeldingen zijn geldig gedurende de huidige dag en vervallen dan automatisch. Het tijdstip waarop het verval plaatsvindt kan worden ingesteld tussen 00:00 en 06:00, zodat een presentie ook ’s avonds na twaalf uur nog geldig kan zijn.

 

Introducés

Aanmeldscherm introduceesVanuit de presentie kunnen introducés worden aangemeld. Deze kunnen alleen gekoppeld zijn aan een presentie van een lid. Volgens de vereisten moeten minimaal naam, woonplaats en identiteitsbewijs worden opgevoerd voor een introducé.

In de presentie kan ook direct een doorklik worden gemaakt naar Wapenuitgifte en Munitieverkoop en Introducés.

 

Rapportages

In de presentiemodule zijn twee rapportages beschikbaar, namelijk de Presentielijst en het Introducéregister. Beide rapportages bieden een mogelijkheid tot filtering.