De module Banen is een basismodule waarin de registratie van de schietbanen kan plaatsvinden. Heel basaal gaat het hier om een baannummer, een baanlengte en de wapengroepen die aan de baan gekoppeld zijn.

In de Touch module kan je deze Banen, net als wapens, uitgeven en weer vrijgeven. De baanuitgifte in de Touch module controleert bij het selecteren of andere geselecteerde producten (wapens en/of munitie) overeenkomen met de wapengroepen die op de baan geschoten kunnen worden.