competitiescoreDe competities in Markxman zijn eenvoudig opgezet.

Bij het aanmaken van een competitie, kies je uit hoeveel ronden de competitie bestaat. In de praktijk is dat het aantal avonden of dagen dat erover gedaan wordt. Daarnaast geef je aan hoeveel beurten er per ronde worden geschoten (het aantal schietkaarten) en hoeveel schoten er per beurt zijn.

Competitiescore

Er wordt vanuit gegaan dat alle schietkaarten een telling hebben van 0 tot 10, zodat per schot maximaal 10 punten gehaald kunnen worden. Per beurt is de maximale score dus het aantal schoten * 10.

Klassering

Wanneer er gekozen wordt om te classificeren, dan worden de hoogste 25% van de beurten geteld met een minimum van 5 beurten. Het gemiddelde van deze beurten wordt gedeeld door het aantal schoten per beurt, zodat er een gemiddelde score per schot overblijft tussen 0 en 10.

Het getal voor de komma bepaald de hoofdklassering:

Tabel 1: hoofdklassering
Score Hoofdklasse
9 of 10 A
8 B
7 C
6 D
rest E

Als er meer dan 50 deelnemers zijn, dan volgt een subklassering op basis van het getal achter de komma:

Tabel 2: subklassering (50-100 deelnemers)
Score Subklasse
,5 tot ,9 1
,0 tot 0,4 2

De klassering kan dan dus uitkomen op A1, A2, B1, B2, C1 etc.

Als er meer dan 100 deelnemers zijn, dan is de subklassering als volgt:

Tabel 3: subklassering (meer dan 100 deelenemers)
Score Subklasse
,7 tot ,9 A
,4 tot ,6 B
,0 tot 0,3 C

Daaruit volgen dus klasseringen als AA, AC, BA, BC, EC etc.

Rekenvoorbeeld

Elsa heeft met 58 andere schutters meegedaan aan een pistoolcompetitie van 20 ronden. Per ronde waren er 3 beurten en per beurt 13 schoten.

In totaal zijn dat 20*3 = 60 beurten (scores). Daarvan tellen de hoogste 25%, dus 15 scores.
Er kan maximaal 13*10 = 130 worden gescoord per beurt (kaart).
Het gemiddelde van Elsa over 15 scores bedraagt 112. Gedeeld door het aantal schoten per beurt leidt dat tot een gemiddelde per schot van 112/13 = 8,6

De hoofdscore bedraagt op basis van tabel 1 : B
Omdat er meer dan 50 deelnemers waren, wordt ook een subklassering toegepast volgens  tabel 2.

Elsa haar eindklassering voor deze competitie is dus: B1