GDPR: nieuwe privacy wetgeving in 2018

Naast de al langer bestaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is sinds januari 2016 de meldplicht datalekken van kracht. In mei 2018 zal er nog een verandering plaatsvinden waardoor de regels rondom persoonsgegevens nóg strenger worden. De General Data Protection Regulation (GDPR) wordt dan namelijk ingevoerd. Dit betekent dat bedrijven en vereniging voor 25 mei 2018 hieraan moeten voldoen. De invoering van deze nieuwe wet heeft nogal wat consequenties. Door gebruik te maken van ons pakket ben je alweer een stap verder om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Bij gebruik van onze oplossing krijgt je namelijk meteen een verwerkersovereenkomst.

Zorg dat je er klaar voor bent.

 

Meer info over het gebruik van Markxman Online en de GDPR vind je op onze speciale pagina:
Verwerkersovereenkomst en de nieuwe EU-verordening AVG (GDPR).