Schietbanen als nieuwe basismodule in Markxman Online

De module Banen is een nieuwe basismodule, waarin de registratie van de schietbanen kan plaatsvinden. De module is bedoeld om banen te kunnen registreren en te kunnen uitgeven. De vastlegging is eenvoudig en omvat een baannummer, een baanlengte en de wapengroepen die aan de baan gekoppeld zijn.

In de Touchmodule kan je deze Banen, net als wapens, uitgeven en weer vrijgeven. De baanuitgifte controleert bij het selecteren of andere uitgegeven producten aan een persoon (wapens en/of munitie) overeenkomen met de wapengroepen die op de baan geschoten kunnen worden.
De bijbehorende rapportage Baanuitgifte is eveneens aanwezig.

De module is voor elke gebruiker vrij beschikbaar.