Interne verenigingscompetitie in de praktijk

Ministerie van Veiligheid en JustitieDe Minister van Veiligheid en Justitie heeft bepaald dat voor het verkrijgen en het verlengen van een vuurwapenverlof, leden van schietverenigingen de schietsport in wedstrijdverband moeten beoefenen in een door de KNSA erkende of gereglementeerde tak van de schietsport, ook wel “schietdiscipline” genoemd.

De invulling daarvan en de controle daarop laat de Minister vervolgens aan de KNSA, als onderdeel van de basiscertificering.

Dit betekent in de praktijk dat het verenigingsbestuur – en niet de politie – verantwoordelijk is voor de controle of de leden van de vereniging die over en verlof beschikken, aan de eis voor wedstrijddeelname voldoen.