‘Wapenminnende’ Zwitsers stemmen in met strengere wapenwetgeving

Zwitserland, een van de wapenrijkste landen ter wereld, heeft in ruime meerderheid ingestemd met strengere wapenwetgeving. In een bindend referendum werd de Zwitsers gevraagd of het land zich moet conformeren aan Europese wapenwetgeving. Bijna twee derde van de stemgerechtigden gaat daarmee akkoord.

Het Alpenland is geen EU-lid, maar behoort wel tot de paspoortvrije Schengenzone. Vanuit Brussel klonk daarom de eis dat Zwitserland zich moest voegen naar de Europese wapenwetgeving, die werd aangescherpt na de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel.

De Zwitserse regering waarschuwde dat met een afwijzing de relatie met de EU in gevaar zou komen. Ook werd er gevreesd dat Zwitserland uit de Schengenzone gezet zou worden.

Wapencultuur

De gewijzigde wet moet het bezit van semi-automatische wapens aan banden leggen, op een enkele uitzondering na. Ook worden wapenbezitters gedwongen om regelmatig trainingen te volgen.

Het referendum was afgedwongen door schietliefhebbers en de wapenlobby. Zij vrezen dat de nieuwe wetgeving de populaire schietsport in gevaar brengt en de diepgewortelde wapencultuur beschadigt. Ook wijzen tegenstanders op het relatief lage misdaadcijfer in vergelijking met buurlanden.

In 2011 mochten de Zwitserse kiezers zich ook al eens uitspreken over strengere wapenwetgeving. Toen wees een meerderheid van 56 procent het voorstel af.

Diensttijd

Volgens GunPolicy.org, in beheer van de universiteit van Sydney, behoort het land naar verhouding tot een van de wapenrijkste landen ter wereld. Op een bevolking van bijna 8,5 miljoen zouden er tussen de 1,2 en 4,5 miljoen wapens in omloop zijn. Precieze aantallen bestaan er niet, omdat het land pas in 2008 is begonnen met het registreren van particulier wapenbezit. Dat was eveneens een eis om onderdeel te mogen zijn van de Schengenzone.

Het hoge aantal wapens komt mede doordat Zwitserse mannen na de diensttijd hun wapens mogen houden en formeel een militair blijven. Daarin komt geen verandering onder de nieuwe wapenwetgeving.

Bron en foto: NOS.nl