Schutters De Tjonger hebben vernieuwd onderkomen

Schietsportvereniging De Tjonger in Oosterwolde heeft haar onderkomen aan de Veenhofweg gerenoveerd.

Het complex voldoet aan de eisen van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. De schietbaan is goedgekeurd voor alle disciplines in de luchtschietsport. In het vernieuwde complex hield De Tjonger een Grand Prix wedstrijd meetellend voor het districts- en landskampioenschap. luchtgeweer en luchtpistool.

Ruim honderd jeugdleden en topschutters deden mee. Enkele jeugdleden van SV Drachten en SV Wilhelmina Leeuwarden schoten, onder begeleiding, hun eerste wedstrijd buiten hun eigen club. Bij de toppers in de diverse disciplines was het verschil vaak slechts tienden van punten. De schietresultaten werden na afloop op een digitale telmachine geteld. Deze machine geeft bij elk schot precies de eventuele afwijking in tienden van milimeters aan.

Onder de schutters heerst, buiten een gezonde spanning en drive om de beste resultaten te behalen, een soort sportvriendschap door het bedrijven van dezelfde hobby.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver