Schietvereniging ETV viert 45 jarig jubileum

Luchtgeweer schietvereniging Edel Tijd Verdrijf uit de Wouwse Plantage heeft op 27 juli, de laatste schietavond voor de vakantie, haar 45 jarig jubileum gevierd. Tevens werd op deze avond het 30 jarig lidmaatschap van Wim Verhagen gevierd, die dit jaar bovendien 15 jaar penningmeester is.

Historie

Schietvereniging ETV werd in juli 1971 opgericht in Wouwse Plantage. Tot 1978 hield men de wekelijkse schietavond in café Zomerlust. Omdat de zaal van dit café ook gebruikt werd voor recepties en andere feestelijke bijeenkomsten, vielen er steeds meer schietavonden uit en verhuisde de vereniging naar de kantine van de camping, tot ze in 1980 gebruik kon gaan maken van de sportzaal van dorpshuis De Spil. Sedert dien heeft ze daar iedere woensdagavond haar vaste schietavond.

Activiteiten

Schietvereniging ETV is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, de landelijke organisatie van schietverenigingen. Hierdoor kunnen de leden deel nemen aan de landelijke competitie van de KNSA en worden de leden die daarbij het hoogste scoren, door de KNSA uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke kampioenschappen. Daarnaast kan ook deelgenomen worden aan een competitie met twee andere luchtgeweer schietverenigingen in West Brabant, die aangesloten zijn bij de KNSA.

Tenslotte is er ieder jaar rond kerstmis Koningschieten, waarbij leuke prijzen te verdienen zijn. In 1971 waren dit een konijn en een paar kippen, tegenwoordig een tas boodschappen of een fles wijn. Schieten kan zowel vrijstaand als opgelegd, d.w.z. ondersteund, en de leden mogen schieten met een eigen geweer of met een van de geweren van de vereniging. Bij voldoende belangstelling kan ook luchtpistoolschieten tot de mogelijkheden gaan behoren.

 

Ofschoon Edel Tijd Verdrijf een vereniging uit Wouwse Plantage is, komen de leden uit een groot deel van West Brabant, van Etten-Leur tot Halsteren. Voor degenen die meer informatie willen over ETV, kijk op onze website, www.schietverenigingetv.nl

Bron: Roosendaalse Bode