Provincie Limburg roept op om cultuur schutterswezen te beschermen

Provincie Limburg roept op om cultuur schutterswezen te beschermen

De Provincie Limburg heeft een Kamerbrief gestuurd aan de ministers van Justitie & Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om hen op te roepen om versoepelingen te doen in de Wet Wapens en Munitie (WWM). Op deze wijze wil de Provincie zorgen dat er een (administratieve) lastenverlichting voor schutterijen en gildes komt, zodat de samenleving dit authentieke Limburgs erfgoed actief kan beleven en een warm hart kan blijven toe dragen, ook in de toekomst.

De Provincie Limburg is al langere tijd bezig met een traject om de lastendruk voor evenementenorganisatoren in Limburg te verminderen. Schutterijen en gildes worstelen met de strengere veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving die gelden vanuit de Wet Wapens en Munitie. Het is zo steeds moeilijker en omslachtiger om schuttersfeesten en –evenementen te organiseren in lijn met de wetgeving.

Maatwerk

De Provincie Limburg vraagt een maatwerkoplossing om op een veilige manier maar ook toegankelijke manier deze authentieke erfgoedtradities in dit verenigingsleven te behouden. Zo zou er een uitzondering moet komen voor het dragen van decoratiewapens in processies, flexibiliteit in het leden verwerven voor gildes en schutterijen en het verlengen van de duur van het wapenverlof naar vijf jaar voor traditioneel schieten met de klassieke schuttersbuks. Het gebruik van de traditionele Limburgse schuttersbuks verdient daarom een apart hoofdstuk om de praktische uitvoer ook in de wetgeving, omdat het afwijkt van het landelijke wapen verbod in Nederland.

Breed gedragen

Er is nauw overleg geweest met de vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de OLS Federatie. De kamerbrief sluit ook aan bij de lobby vanuit de KNSA en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV). Daarnaast hebben de leden van de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid hebben een afschrift van de brief ontvangen.
In de Kamerbrief geeft de Provincie naast voorbeelden aan de hand van casussen ook handreikingen voor de ministeries in Den Haag om de wetgeving aan te passen. Daarbij is ook de expertise van o.a. Team Korpscheftaken van de Nationale Politie ingeroepen hoe modernisering van de wet kan zorgen tot lastenverlichting. Ook wordt er aandacht gevraagd voor vermindering van regeldruk bij Wildbeheereenheden die in opdracht van de Provincie het beheer van fauna uitvoeren.

Uitdragen van onze Limburgse cultuur

“Het gaat hier om het in standhouden van belangrijke elementen uit onze Limburgse cultuur en folklore. Als je Limburg zegt, dan denk je automatisch aan traditionele schutterijen en gildes die deelnemen aan schietwedstrijden of met onklaar gemaakte buksen optochten lopen in de zomerse maanden. Het is een eeuwenoude traditie die vaak al generaties lang met de paplepel wordt ingegeven en op die manier deel uit maakt van onze identiteit. Naast bijvoorbeeld vlaai en carnaval is het een onmisbaar ingrediënt in de definitie wie we zijn als Limburgers”, zegt gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid) die de brief namens de Provincie Limburg ondertekent.

“De Provincie Limburg telt meer dan 15.000 Limburgse schutters die een belangrijke bijdrage leveren aan een bruisend verenigingsleven met veel actieve vrijwilligers. Daarnaast hebben schutterijen en gildes ook een positief effect op de binding, participatie en betrokkenheid in stadsdelen en dorp. Het is daarom van belang dat dit bijzondere immateriële erfgoed de ruimte krijgt om in volle glorie te beleven en door te geven”.

Eeuwenoude traditie in het zuiden

De eerste Limburgse schutterijen vinden hun oorsprong reeds in de 15e eeuw toen burgers zichzelf begonnen te bewapenen om hun eigen stad of dorp te verdedigen. Anno 2021 hebben schutterijen en gildes nog altijd een belangrijke rol in hechte Limburgse gemeenschappen, doordat ze bijvoorbeeld erewacht staan bij de jaarlijkse lintjesregen of traditionele saluutschoten brengen tijdens de opening van lokale evenementen zoals kermis of carnaval. Jong en oud maken op die manier kennis met belangrijke waarden als broederschap en burgerschap, Limburgse taal en cultuur. De verenigingen hebben in Limburg daarnaast een sterke verbindende functie in onze dorpen en stadskernen. Schutters met (decoratie)wapens lopen mee met in lokale processies en zijn herkenbaar aanwezig tijdens nationale feestdagen.

Bron: Nieuws.nl