Politie weerspreekt verhoogde risico’s schietbanen

De korpsleiding spreekt tegen dat er verhoogde veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn op de schietbanen van de politie. Dat blijkt volgens de politieleiding uit 22 risico- en evaluatieonderzoeken in 2017 en onderzoek naar geluid, fijnstof en dampen.

De politieleiding reageert daarmee op zorgen van de politievakbond ACP.

De ACP stelde dinsdag dat de beloofde veiligheidscontroles niet worden uitgevoerd, waardoor agenten gevaar lopen. Er zou onvoldoende aandacht zijn voor controle, onderhoud en voorlichting aan schietende politiemensen.

De schietbaan in Amsterdam moet volgens de bond uit voorzorg tijdelijk direct gesloten worden, vindt de ACP, die zich baseert op een onderzoek van de Inspectie SZW.

Inspectie

Maar de korpsleiding wijst erop dat de inspectie geen gronden ziet om de Amsterdamse baan te sluiten. Er zijn hier vijf geluidsonderzoeken gedaan en daaruit blijkt dat er geen hogere gezondheidsrisico’s zijn. Een zesde onderzoek wordt opnieuw gedaan, omdat de meetmethode niet juist was. Wel wordt met inspectie gesproken over mogelijke verbeteringen.

Ook andere schietbanen zijn in orde als politiemensen de juiste werkafspraken volgen en de juiste beschermingsmiddelen dragen. TNO gaat wel nader onderzoek doen naar het gelijktijdig dragen van gehoorbescherming én een veiligheidsbril.

De politieleiding heeft op verzoek van de Inspectie SZW wel de rapportage over risico’s door fijnstof en kruitdampen moeten aanpassen. Dat is inmiddels gebeurd, stelt het korps. De conclusie blijft dat er bij voldoende ventilatie geen verhoogde gezondheidsrisico’s zijn, aldus de politie.

Bron: Nu.nl