Pilot test-wedstrijd Geweer 24 april 2021

Pilot test-wedstrijd Geweer 24 april 2021

Door tussenkomst van NOC*NSF, is door de Rijksoverheid aan de KNSA toegewezen een pilot voor een test-wedstrijd op 24 april 2021. Het doel van deze pilots is om diverse sectoren, waaronder de Nederlandse sport, eerder te openen dan dat zonder testen mogelijk zou zijn. De overheid onderzoekt daarmee samen met de Nederlandse sportsector of deelnemers voldoende vertrouwen hebben dat het veilig genoeg is om aan een evenement deel te nemen, wat de ervaring van deelnemers is om vooraf een coronatest te moeten doen en wat de ervaring van de organisaties is bij het controleren van een geldig negatief testbewijs.

De KNSA is, als één van de eerste 11 sportbonden in Nederland, zeer verheugd met de toewijzing van deze test-wedstrijd. De KNSA zal hiervoor op het Schietsportcentrum Emmen een wedstrijd Groot Kaliber Geweer organiseren. Deze wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 24 april 2021 op de daar aanwezige buitenbaan, op 100 en op 300 meter afstand. Toeschouwers zijn bij de wedstrijd niet toegestaan.

Datum24 april 2021 van 09.00 – 17.00 uur
DisciplinesStandaard Geweer Liggend 100 en 300 meter (GKG)
VoorwaardeVerplicht tonen digitaal coronatestbewijs (QR-code op smartphone) (ook gevaccineerden)
InschrijvenVóór 21 april 2021 tot 12.00 uur
LocatieSchietsportcentrum Emmen


Ga voor meer informatie naar de Evenementenpagina

Bron: KNSA