Pilot nieuwe categorie ‘Senioren’ Luchtgeweer Opgelegd

Al een aantal jaren wordt in de categorie ‘Junioren’ en in de categorie ‘Veteranen’ de discipline Luchtgeweer Opgelegd beoefend. Dat is destijds besloten om de allerjongste en de oudere sportschutters bij het schieten te ontlasten. Er gaan nu echter stemmen op om ook voor sportschutters die vallen in de categorie ‘Senioren’ (21 tot en met 54 jaar) de mogelijkheid te bieden om de discipline Luchtgeweer Opgelegd te beoefenen.

De KNSA is terughoudend met het ongebreideld uitbreiden van schietsportdisciplines en categorieën binnen disciplines en heeft daarom besloten om eerst gedurende het wedstrijdseizoen 2015/2016 een pilot c.q. proef hiervoor te houden. In overleg met de LTC Luchtgeweer is besloten dat in het wedstrijdseizoen 2015/2016 bij alle KNSA-wedstrijden in de discipline Luchtgeweer Opgelegd – als proef – ook sportschutters in de categorie ‘Senioren’ aan deze discipline kunnen deelnemen.

Dat betekent dat bij Afdelingskampioenschappen, Districtskampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen de deelname in die discipline officieus is en deelnemers in die discipline dus officieel geen titels kunnen verkrijgen of records kunnen vestigen.

Het doel van deze pilot is dat aan het eind van het lopende wedstrijdseizoen, de behoefte aan deelname in deze categorie kan worden vastgesteld; pas daarna kan het KNSA-bestuur een definitief besluit daarover nemen.

De LTC Luchtgeweer roept daarom sportschutters uit de categorie ‘Senioren’ die er belangstelling voor hebben om in de discipline Luchtgeweer Opgelegd deel te nemen, op om ook daadwerkelijk zich voor deelname in deze discipline in te schrijven. De LTC Luchtgeweer roept tevens belangstellenden op om ook andere sportschutters erop te wijzen dat deze proef wordt gehouden, zodat aan het einde van dit wedstrijdseizoen een representatief beeld ontstaat.

Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden is gelijk aan dat van andere wedstrijden; officiële medailles kunnen niet worden behaald c.q. uitgereikt, maar het staat de organiserende verenigingen natuurlijk wel vrij om eigen prijzen voor deze wedstrijden beschikbaar te stellen.

De Voorzitters van de Districts Technische Commissies Luchtgeweer (zie contactgegevens op de website) beschikken over een overzicht van alle wedstrijden waar deze proef wordt gehouden; belangstellenden kunnen hiernaar vragen.

 

Bron: KNSA