Start pilot opleiding Scheidsrechter Kleiduiven

De opleiding Scheidsrechter Kleiduiven, een geheel nieuw ontwikkelde opleiding die kaderleden voorbereidt op het zelfstandig functioneren als Scheidsrechter tijdens kleiduivenwedstrijden, gaat na de zomervakantie van start.

De eerste bijeenkomst, bij KSV Baerlebosch in Didam, vindt plaats in september 2016 en de tweede bijeenkomst, in Emmer-Compascuum, een maand later. Na deze plenaire bijeenkomsten zullen de cursisten praktijkervaring gaan opdoen bij kleiduivenwedstrijden. De cursisten gaan tijdens deze stages gericht aan het werk met opdrachten, gerelateerd aan de functie van Scheidsrechter, en worden daarbij ondersteund door een Praktijkbegeleider. Het Portfolioboek met daarin alle voltooide opdrachten en verslagen, dient als een eerste toetsing. Nadat dit Portfolioboek met een voldoende is beoordeeld volgt een afsluitende Proeve van Bekwaamheid tijdens een kleiduivenwedstrijd waarbij de cursist moet laten zien in staat te zijn zelfstandig als Scheidsrechter te kunnen functioneren.

De opleiding is ingeschaald op niveau 3 van de ‘Officials-lijn’ binnen de Kwalificatiestructuur Sport van NOC*NSF en is daarmee wat betreft niveau vergelijkbaar met de opleiding Trainer-A. Aan deze zogenaamde ‘pilot’ kan een beperkt aantal schutters deelnemen; op basis van hun ervaringen en reacties wordt de ontwikkeling van deze opleiding verder afgerond en wordt deze een vast onderdeel binnen het KNSA-opleidingsprogramma. De KNSA streeft ernaar deze opleiding, bij voldoende belangstelling, vervolgens jaarlijks aan te bieden. Meer informatie over bijvoorbeeld dedeelname-eisen, kosten en het inschrijfformulier, vindt u op de pagina van deze opleiding op de KNSA-website.

 

Bron: KNSA