Onderzoek onder KNSA-sportschutters

De KNSA doet onderzoek onder de bestaande KNSA-sportschutters (dus leden van KNSA-verenigingen) naar de motieven waarom zij de schietsport beoefenen, op welke wijze zij de schietsport beoefenen en hoe zij de service- en dienstverlening van de KNSA ervaren. Dit onderzoek vloeit voort uit een actie uit het KNSA-meerjarenbeleidsplan 2017-2020 en moet uiteindelijk bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de schietsportbeoefening en van de service- en dienstverlening van de KNSA.

In samenwerking met het Mulier Instituut is inmiddels een vragenlijst opgesteld waarin onderwerpen worden behandeld die inzicht moeten geven in eerdergenoemde vragen. Alle antwoorden worden strikt vertrouwelijk door het Mulier Instituut verwerkt en de resultaten worden niet op persoonsniveau gerapporteerd. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en de KNSA roept zoveel mogelijk leden van schietsportverenigingen op om de vragenlijst in te vullen, en vraagt verenigingsbesturen hun leden daartoe te motiveren. Hoe groter de respons, des te representatiever straks het onderzoek.

De vragenlijst is online beschikbaar op: https://onderzoekstool.nl/aa/knsa-leden

U komt dan op een website van het Mulier Instituut waarop duidelijke aanwijzingen staan hoe de vragenlijst moet worden ingevuld. Wij hopen op medewerking te mogen rekenen van zoveel mogelijk sportschutters, zodat de resultaten van dit onderzoek uiteindelijk de kwaliteit van de schietsport en de service- en dienstverlening van de KNSA kan verbeteren.

Bron: KNSA