Ondertekening convenant schietsport

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff, minister van Veiligheid en Justitie, ondertekent vrijdag 8 april samen met Eric Jan van Eggelen, voorzitter van de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters, een convenant. De koepel kan vanaf dat moment de verenigingen die traditioneel schieten certificeren. Deze gebeurtenis vindt plaats op het Provinciehuis in Den Bosch in het bijzijn van de Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Ook wordt dan de aftrap gegeven voor een promotiecampagne voor de Brabantse Gilden.

Met een brief van 5 november 2015 heeft de staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie de KNTS laten weten dat hij hun verzoek heeft ingewilligd en hij de KNTS met ingang van 15 november 2015 aanwijst als koepel voor de traditionele schutters. De KNTS is hierdoor de officiële koepelorganisatie voor verenigingen die traditioneel schieten. Dat zijn de Brabantse gilden, de Limburgse gilden en schutterijen, de Gelderse schutterijen en de Scherpschuttersverenigingen.

 De KNTS heeft tot doel de belangen van de traditioneel schietende verenigingen en haar schutters te behartigen. Hiermee tracht zij te bereiken dat de aangesloten verenigingen tot in lengte van dagen het traditionele schieten en hun tradities, zoals o.a. het koningschieten, kunnen blijven uitoefenen.

 De KNTS is als erkende landelijke organisatie voor het traditionele schieten gesprekspartner voor rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden en ministeries zoals Veiligheid en Justitie (V&J), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (I&M). De KNTS onderhoudt ook contacten met de ambtenaren van de regionale afdelingen handhaving bijzondere wetten.