Nieuwe circulaire Wapens en Munitie CWM 2015/2

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 24 november 2015 in de Staatscourant een gewijzigde Circulaire Wapens en Munitie gepubliceerd. Deze wordt aangeduid als CWM 2015/2.

Deze nieuwe Circulaire is het gevolg van de aanwijzing door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, op grond van artikel 43.a, 1e lid van de Regeling wapens en munitie, van de KNTS (Koepel Nederlandse Traditionele Schutters) als organisatie die schuttersgilden kan certificeren.

De Circulaire Wapens en Munitie 2015/2 is per direct in werking getreden en vervangt de Circulaire Wapens en Munitie 2015.

Bron: KNSA