Grapperhaus: ‘Politie vraagt niet naar ras en religie bij wapenvergunning’

Het kabinet is volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niet van plan mensen die een wapenvergunning aanvragen naar etnische afkomst, ras, religie en politieke overtuigingen te vragen.

Grapperhaus gaat daarmee in op verschillende reacties die donderdag naar buiten kwamen over een wetsvoorstel. Daarin zou staan dat de politie in de toekomst een aanvragen van een wapenvergunning ook kan vragen naar privacygevoelige zaken zoals ras, etnische afkomst, religie en politieke overtuiging.

De minister stelt dat bij de beoordeling van een aanvraag de politie de gangen van de aanvrager nagaat. Bij zo’n onderzoek kan de politie relevante informatie tegenkomen, waaruit bepaalde dingen af te leiden zijn.

“Bijvoorbeeld, als in een politiedossier staat dat iemand diverse keren heeft geuit fanatiek aanhanger van de jihad te zijn, is dat een relevante omstandigheid”, aldus Grapperhaus. “Daaruit kan je indirect afleiden dat iemand moslim is.”

Volgens het ministerie is het wetsartikel waarover ophef is ontstaan alleen bedoeld om relevante informatie te kunnen verwerken, ook als daaruit dus iets blijkt over iemands etnische afkomst of religieuze overtuiging.

Nieuwe Europese richtlijn na aanslagen

Aanleiding voor de wetswijziging is een aangepaste Europese richtlijn over controle op de aankoop en het bezit van wapens, in reactie op aanslagen in Europa. Die gaat echter niet zover als het wetsvoorstel van Grapperhaus. Maar de tekst maakt geen melding van het registreren van zaken zoals ras, etnische afkomst, religie en politieke overtuiging.

In de richtlijn staan minimumregels waaraan EU-lidstaten moeten voldoen. Die hadden op 14 september moeten zijn omgezet in nationale wetgeving, laat een woordvoerster van de Europese Commissie weten.

Het staat lidstaten vrij om strengere regelgeving door te voeren. Het Europese handvest van de grondrechten verbiedt discriminatie op grond van geslacht, religie, ras, politieke opvattingen, en ethnische of sociale afkomst.

Bron: Nu.nl
Foto: ANP