Convenant tussen Minister en KNSA gecontinueerd

De in 2012 tussen de Minister van Justitie en Veiligheid en de KNSA gesloten overeenkomst is met inbegrip van een aantal wijzigingen, gecontinueerd. Voor zowel het Ministerie als voor de KNSA is deze overeenkomst van belang en die vormt de basis voor het systeem van certificering zoals de KNSA dat uitvoert, en het waarborgt dat de KNSA als volwaardig gesprekspartner functioneert en wordt betrokken en geconsulteerd bij wijzigingen in Wet- en regelgeving.

Nadat de Minister Ferd Grapperhaus de overeenkomst reeds had ondertekend, is dat op 18 september 2018 ook gedaan door Egbert IJzerman en Dirk van der Plas, voorzitter en secretaris van de KNSA.

De overeenkomst heeft een looptijd van vijf (5) jaar en zal binnenkort door het Ministerie in de Staatscourant gepubliceerd worden. Wilt u de overeenkomst inzien, klik hier: OVEREENKOMST