Meer informatie met onze nieuwe website

markxman nieuwe website responsiveMet een vriendelijk dankjewel heeft de oude website haar plaats ingeruimd voor de nieuwe.

Door het ontbreken van een CMS op de vorige site ontbrak ook de motivatie om die te voorzien van nieuwe informatie. Inmiddels hebben we de stap gemaakt naar de huidige nieuwe WordPress website. Dat geeft dynamiek, met als gevolg dat de nieuwe website natuurlijk nooit af is. In de huiskamertjes blijven we dus doorwerken aan de inhoud.

Met de nieuwe site voorzien we veel beter in informatie over ons belangrijkste product, Markxman Online. Heb je ondanks dat nog vragen: we zijn bereikbaar via ons contactformulier!