Markxman is erkend leerbedrijf

Markxman is erkend leerbedrijf

In de afgelopen dagen hebben wij stappen ondernomen om studenten van het middelbaar beroepsonderwijs te kunnen opleiden. Die stappen zijn gisteren succesvol afgerond, waardoor Markxman inmiddels een erkend leerbedrijf is, via nummer 100705106 van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Daar waar de mogelijkheden zich voordoen kunnen wij leerlingen begeleiden voor de ICT CREBO’s:

  • 25605 Allround medewerker IT systems and devices
  • 25606 Expert IT systems and devices
  • 25604 Software developer

Het is prettig om op deze manier een wisselwerking te kunnen hebben met het beroepsonderwijs.