Wij compenseren onze CO2 uitstoot

Klimaatveranderingen vinden steeds sneller plaats en de westerse maatschappij draagt daar veel aan bij.
Tegelijk met de hogere CO2 uitstoot (onder andere door industrie, verkeer en automatisering), vindt ook in hoog tempo ontbossing plaats. Op plekken waar mensen in armoede leven en waar nood is aan grondstoffen, wordt hout gekapt voor zowel brandstof als om ruimte te maken voor landbouwgrond. Daarmee verdwijnt natuurlijke habitat voor planten en dieren en neemt de soortenrijkdom snel af. Zo zorgt ontbossing voor een dubbele impact op ons ecosysteem.

Compenseren

Hoe gering onze bijdrage op globaal niveau ook mag zijn, wij vinden het onze verantwoordelijkheid om onze CO2 uitstoot te compenseren, daar waar beperken niet mogelijk is.

Aangezien wij werken met virtuele servers en slechts een beperkt aantal zakelijke kilometers per jaar afleggen, is onze uitstoot niet bijzonder groot. Het totaal aan uitstoot is ruim berekend op zo’n 2 ton, maar wij overcompenseren naar in totaal 3 ton CO2 per jaar. Dat is mooier voor het milieu en geeft meer dan genoeg ruimte om extra middelen in te zetten als dat nodig is.

Compenseren kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen. Hiermee wordt  CO2 uit de atmosfeer onttrokken. Bomen worden echter vaak na hun leven opnieuw omgezet in CO2. Wij laten de compensatie daarom uitvoeren door FairClimateFund. Zij realiseren diverse projecten die ontbossing zoveel mogelijk voorkomen en CO2 uitstoot duurzaam verminderen.

Het project waaraan wij bijdragen helpt het verbeteren van houtovens in ruraal India. Met nieuwe houtovens kan de lokale bevolking veel efficiënter en schoner hun ovens gebruiken voor het bereiden van voedsel. Er is dus minder hout (i.e. CO2) nodig en de lucht in huis blijft veel schoner. Dat geeft tegelijk een verbetering van de leefomstandigheden en gezondheid van de lokale bevolking.

Volgend jaar wordt opnieuw bekeken wat onze uitstoot is en welk project er dan in aanmerking komt.
Zo leveren we een kleine bijdrage aan het milieu en zorgen we dat wij, en tegelijk onze klanten, groen werken.

Certificaat

Berekening

Voor de geïnteresseerden hebben wij onze CO2 uitstoot per jaar als volgt berekend:

 

Drie virtuele servers met 2 CPU’s en één virtuele server met 4 CPU’s.
Respectievelijk 0,07A (15W) per stuk en 0,14A (30W) (bron: CloudVPS).
Dit is zeer ruim gerekend in totaal 100W, oftwel op jaarbasis in totaal 876KWh (bron: Verbruiken.nl).
0,3 ton
(bron: Deimel)
Twee werkplekken 15 uren per week, inclusief verwarming. Dat is ca. 1 volle werkplek. 0,6 ton
(bron: FCF)
Een privé auto waarmee voor ons bedrijf maximaal 5000 km wordt gereden. 1,3 ton
(bron: Deimel)
Totaal CO2 per jaar 2,2 ton