Binnen-schietbanen blijven gesloten tot en met 20 april 2021

Binnen-schietbanen blijven gesloten tot en met 20 april 2021

Na de persconferentie van het kabinet van 23 maart jongstleden is besloten de lockdown te  verlengen tot en met 20 april 2021. De maatregelen uit het bericht van 9 maart (zie hieronder) blijven ongewijzigd.

—Ouder bericht—

dinsdag 9 maart 2021

Het kabinet heeft de lockdown in Nederland gecontinueerd tot en met in ieder geval 30 maart (nu 20 april) 2021. Als gevolg daarvan blijven de maatregelen zoals die al met ingang van 15 december 2020 gelden, nog van toepassing. Voor een overzicht van die maatregelen zie ons nieuwsbericht van 14 januari 2021.

Dat betekent dat tot en met 30 maart (nu 20 april) in ieder geval de binnen-schietbanen gesloten moeten blijven. De buiten-schietbanen blijven open, met een kleine verruiming van de maximale groepsgrootte van 2 naar 4 personen met ingang van 16 maart 2021.

Voor het overige verandert er dus niets en moeten schietsportverenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan zich ook houden aan de maatregelen en voorschriften die van toepassing zijn en zijn opgenomen in model-protocollen die de KNSA samen met NOC*NSF, heeft opgesteld.

Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF: http://nocnsf.nl/sportprotocol.

Het schietsport-specifieke protocol voor buiten-schietbanen (versie 8.0) is te vinden op de website van de KNSA onder: https://www.knsa.nl/downloadcenter/corona-modellen.

Bron: KNSA